Värnhems Cyklar står för framtid – Den eldrivna cykeln

Framtiden innebär förnyelse. Vi på Värnhems Cyklar tror starkt på att cykeln är en avgörande faktor inför framtiden. Flera städer runt om i landet pratar nu om att förbättra och möjliggöra cykelpendling. Med cykelpendling så menas att fler individer enklare kommer att kunna cykla till arbetet, inte bara inom orten utan även mellan andra närliggande orter. Regioner såsom Täby, Huddinge satsar på fler och bättre cykelvägar. Cykelvägarna således är tänkt att kunna gå parallellt med större bilvägar om detta innebär effektivitet och förkortning av sträckan i sin helhet. Genom att ha specifikt utmärkta cykelvägar så ökar säkerheten för både bilister som slipper störas av cyklister på gatorna och även för cyklisterna själva som kan cykla ostört. Vissa städer har redan nu utmärkta cykelstråk som är uppbyggda likt en bilväg med linjer, filer och trafiksignaler. I Stockholm, Täby, Huddinge samt Tyresö finns flera bra exempel på detta vilket har resulterat i att fler och fler stockholmare väljer att ta cykeln till arbetet både av ekonomiska, tidsbesparande och klimatfrämjande skäl. Olika regioner såsom pratar om olika förutsättningar för de kommande cykelvägarna, hur dessa ska bekostas och vad som behöver tas i beaktning. Många faktorer kan komma att spela roll men framtiden ser ljus ut och möjligheterna är många. Målgruppen för kommande framtidssatsning är stor. Regionerna önskar att se fler yrkesgrupper på cykel framöver. Arbetare inom Nacka, Tyresö VVS, badrumsrenovering och rörmokare Nacka till exempel är yrkesroller som sällan syns på cykel. Även kontorsarbetare så som jurister och advokater inom civilrätt, familjerätt eller brottsmål, hoppas man ska vilja hoppa på framtidsinsatsen. 

Hur gör man då med arbeten som kräver utrustning? 

För att kunna inspirera, motivera och ge chansen till fler att ta del av denna framförallt miljövänliga, hälsosamma och ekonomiska transportlösning så krävs rätt utrustning och rätt planering. Värnhems Cyklar kommer nu att sammanfatta flera yrkesgrupper som vi hoppas se på cykel inom snar framtid. VVS är en yrkesgrupp som kan tänkas ha svårt för att cykla till jobbet men här tänker vi att ingenting faktiskt är omöjligt. En hantverkare som arbetar inom badrumsrenovering dvs en yrkesman som renoverar ett badrum eller en rörmokare kan till exempel vid ett mer omfattande arbete se till att ta med nödvändig utrustning dag ett med bil för att sedan kunna cykla med lätt packning övriga dagar. Om inte detta låter som en rimlig lösning så finns det även cyklar med rymliga sidoväskor- samt korgar som rymmer mer än många faktiskt tror. En arbetare inom området badrumsrenovering likt en rörmokare arbetar ofta mycket enformigt och belastar rygg och axlar avsevärt under arbetstid och med det sagt så är en hälsofrämjande insats som cykelresa till jobbet en fantastisk kompensation. Att renovera badrum belastar kroppen medan cykelturen till och från arbetet främjar den. Precis samma gäller rörmontering där ergonomin ofta brister. Rörmokare riskerar att förstöra kroppen om inte vardagshälsan sköts på ett bra sätt. Med detta sagt så är VVS som yrkeskategori, precis som många andra, en del av målgruppen i kommande satsning. Många yrkesgrupper kan tänkas gynnas av regionernas kommande satsning. Utöver hantverkare inom badrumsrenovering, snickeri eller rörmokare och VVS-arbetare i över lag också vara potentiella grupper.

Andra utsatta yrkeskategorier,

Solcellsinstallatörer, Elektriker, Målare samt Golvläggare.

Jurister som arbetar inom familjerätt är till skillnad från de som arbetar med badrumsrenovering en mycket stillasittande arbetsgrupp. Likheten är att båda yrkesroller påverkar axlar, ryggproblem på ett sätt som både belastar och förminskar kroppens elasticitet och rörlighet. Man bör kontakta en naprapat ifall besvären inte lägger sig. En naprapatbehandling utförd av en kunnig yrkesman eller kvinna brukar hjälpa de flesta. För att motverka framtida skuldersmärtor eller ryggproblem så kan cyklingen, likt ovan, vara ett hälsokomplement till den belastningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och på så sätt kunna främja stillasittandet. Myndigheten menar likt många andra att all rörelse räknas men främst förespråkar dem vardagsträningen, träning som enkelt kommer med automatik i vardagen. Cykling är en utav dessa aktiviteter.

Fördelar med cykelpendling

Cykelpendling kommer med många fördelar. Vi har tidigare pratat om det som en hälsofrämjande aktivitet men betydligt fler fördelar finns att nämna. Att cykla till jobbet innebär en kostnad på 0kr om man bortser från den engångskostnad som kommer vid inköpet av cykeln. Du slipper utgifter på bensin, bilförsäkring, busskort, pendlarkort och andra utgifter som snabbt belastar plånboken. I större, mer trafikerade städer, så är cykeln också ett tidsinsparande alternativ. Att vänta på kollektivtrafiken som allt som oftast inte kommer i tid, att stå i långa bilköer och att fastna i omständiga vägarbeten är något som dem allra flesta kan relatera till. Tillsammans med cykeln och väl utplacerade cykelvägar så kommer hindren till och från arbetet att minska drastiskt.

För den som arbetar med familjerätt till exempel, så är oftast mötestiderna en viktig del att förhålla sig till. Genom att då slippa alla hinder påläggen kan juristen komma i tid till sina möten på tillexempel familjerätten, tingsrätten eller kontoret. Ett ombud ska se till helheten i sin yrkesroll. En annan stor fördel som inte endast är främjande för individen själv utan även för samhället i stort är klimatfrågan. Cykeln eller benen är det absolut mest miljöfrämjande transportmedlet som en kan använda. Genom att välja detta alternativ så gör du inte bara dig själv en tjänst utan hela samhället och klimatet en tjänst. 

Ingenting är omöjligt

Nu när du läst ovannämnda argument till varför just du ska välja cykeln så kanske du tänker att det inte går. Du kanske arbetar långt ifrån din bostad, du kanske är i behov av mycket utrustning, du kanske är under stor tidspress eller så kanske du helt enkelt inte är inspirerad nog. Värnhems Cyklar råder dig nu att läsa en gång till, för oavsett vilken bortförklaring du har i huvudet just nu, så finns det säkerligen en lösning på detta.

Om en som jobbar med familjerätt kan cykla, om en som jobbar inom VVS kan cykla och om en som jobbar i annan ort kan cykla, ja då kan nog även du det. Med optimistiska tankar inför framtiden så avslutar vi denna predikan och hoppas att vi fått åtminstone några att tänka om. Återigen, ingenting är omöjligt.

Med vänlig hälsning, Värnhems Cyklar